Studio za grafički i web dizajn - Kromatika

Pravna osoba Kromatika je društvo s ograničenom odgovornošću upisano u Trgovački sud u Splitu 2009. godine. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Matični broj poslovnog subjekta - MBS: 060256361

Kontakt obrazac !

Slobodno nam se obratite i ubrzo će mo vam odgovoriti!
*odgovorite na pitanje?


Opći podaci

Kromatika d.o.o.
21216 Kaštel Stari, Put štalija 24

Član uprave: Damir Ćuk

MB: 02544539

OIB: 06231795178

Žiro račun otvorenu Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.
broj računa: 2390001 - 1100372869


IBAN: HR78 23900011100372869
SWIFT: HPBZHRX2

Kontakt podaci

 

gsm: + 385 098 440 046


e-mail: cuk.damir@gmail.com

e-mail: info@kromatika.hr